Každý, kdo bydlí v domě od Finnlog, pečuje o zdraví, šetří přírodu a také ctí tradice

Zdravá a ideální atmosféra pro život

Stále více lidí věnuje pozornost svému životnímu stylu. Trendy ukazují, že výběr zdraví prospěšných produktů je vědomější než dříve. Pravděpodobně to lze vysvětlit vlastní zkušeností: lidí chápou, že mohou sami zvýšit svou životní úroveň, pokud se rozhodnou správně.

V moderních hranolových stěnách se tradice předků spojuje s možnostmi obnovy přirozeného životního prostředí. Když se dotknete dřevěné zdi, cítíte příjemné teplo. Takové stěny často umožňují být v přírodním prostředí po celý den. Stabilní vlhkost a schopnost dřeva uchovávat teplo minimalizuje výskyt alergií a zlepšuje fyzickou a duševní pohodu.

Přírodní vzory doplní idylu života Vaši rodiny. 

Dům, který šetří přírodu

Pozornost zákazníků se většinou soustřeďuje na tepelnou odolnost domu. Ano, je to důležité. Také však musíme myslet na zmenšení vlivů svého působení na přírodu. V tomto smyslu je dřevěný dům nejlepší cestou.

  • Když stavíte dům z materiálů, které pocházejí z lesů, používáte ekologicky obnovitelné zdroje.  To znamená, že dalším generacím  poskytujeme možnost následujícím generacím získávat potřebné suroviny po další stovky let.
  • Ve výrobě hranolů pro domy Finnlog nevzniká nevyužitelný odpad. Všechny odřezky se použijí k vytápění, proto nepotřebujeme fosilní zdroje paliv.
  • Až někdy daleko v budoucnu, kdy životnost domu skončí, se dřevo rychle vrátí zpět do životního cyklu přírody; likvidace hranolů tak probíhá přirozenou cestou.

Každý, kdo bydlí v dřevěném domě, používá přírodu jen v potřebném množství a jen tak minimálně, jako to jen lze.

Spojení s minulostí poskytuje sílu

Lidé zachovávali tradice a předávali  je z generace na generaci. Výstavba dřevěných domů je bezpochyby nejjasnějším důkazem o uchovávání tradic. Pokračující výstavba dřevěných domů v Estonsku je dána praktickým hlediskem: je zde hodně lesů, je tedy dostatek lesů pro stavbu obydlí.

Tradice nás úzce spojují s rodnými kořeny. Lidská duše vždy hledá inspiraci ve zkušenostech a životě svých předků: toto přináší pocit bezpečí a dává sílu jít dopředu.

Dům, postavený s využitím znalostí a hodnot, předávaných z generace na generaci, poskytuje svým obyvatelům pohodlí a spolehlivost.