Technologie výroby lepených hranolů má řadu výhod

Každá věc má nějaký důvod proč je hezká. To se týká i lepených hranolů. Co je specifickou odlišností lepených hranolů, použitých při výstavbě domů Finnlog a proč můžeme své výrobky doporučit?

Na první pohled se lepené hranoly od různých výrobců neliší. Již z názvu vyplývá, že lepené hranoly se vyrábějí lepením. Jakost lepených hranolů ovlivňuje jakost dřeva, jeho vlhkost a technologie lepení. Všechny tyto složky jsou pro Finnlog důležité, ale zvláštní pozornost je věnována technologii lepení.

Na rozdíl od rozšířené technologie výroby lepených hranolů pomocí velmi náročného lisování za tepla nebo za studena, závod Finnlamelli OY, kde Finnlog kupuje hranoly pro své domy, používá technologii, kdy vrstvou lepidla procházejí rádiové vlny o určité vlnové délce, měnící polaritu molekul vodíku a spouštějící reakci lepení. Hlavní výhodou této technologie lepení je menší vlhkost slepovaných hranolů, okolo 15%. Během výroby se dřevomateriály uchovávají v závodě v podmínkách s požadovanou vlhkostí, protože toto je nejdůležitější podmínkou dodržování stanovené jakosti. Jiné technologie lepení potřebují mnohem vyšší vlhkost pro vlastní lepení. Výsledkem je vysychání takto slepených hranolů v místnosti a značné deformace dřeva v domě.

U domů Finnlog jsou díky menší vlhkosti dřeva následné změny objemu lepených hranolů z důvodu vysychání velmi malé a sedání dřevěné stěny z lepených hranolů se pohybuje o domů Finnlog jen okolo cca. 1 cm/m2.

Navíc výroba surovin pro domy Finnlog je pod přísnou kontrolou. Předběžné třídění dřeva se provádí zvláště pečlivě, dřevo se kupuje pouze u nejlepších dodavatelů na základě stanovených kritérii jakosti. Dřevěný materiál se pečlivě třídí, hranoly pro každý druh lepených hranolů se vybírají dle stanoveného principu. Lepené hranoly mají vždy pevnější jádro zvenčí, protože dlouho schnou  a dřevo tak nepraská. U vnitřních částí lepených hranolů jsou pro vyvážení rozmístěna jádra střídavě ven a dovnitř. Díky tomuto rozmístění jednotlivých částí lepených hranolů lze  eliminovat odchylky vlhkosti v konstrukcích stěn a z dlouhodobého hlediska předcházet prasklinám na vnějším povrchu trámů.

Jakost lepených hranolů je dána také tím, že při přípravě dřevěných lamel se poškozená místa odstraní, odříznou se od hranolů a při lepení se použijí pouze materiály v příslušné jakosti.

Jako dřevomateriály se používají smrk a borovice. Smrk je světlejší a v průběhu času mění barvu jen nepatrně, borovice časem zežloutne.

K lepení lamel se používá jedinečný pásový systém, kde se připravené lamely lepí v pětimetrových úsecích. Mechanizovaná pásová metoda umožňuje technologicky zvládat výrobu velkých objemů a je přitom jednoduchá a efektivní, nevyžaduje dodatečnou ruční práci. Lepené hranoly, používané pro výstavbu domů Finnlogse se upravují v závodě na potřebnou délku, proto je jejich použití ve výstavbě snadné.

Vše výše uvedené zajišťuje jakost a dlouhou životnost dřevěných domů Finnlog z lepených hranolů a dovoluje poskytovat desetiletou záruku na nosné konstrukce domu.