Doba výstavby je ovlivněna různými faktory, zejména nejdůležitějšími z nich: velikostí a obtížností projektu a umístěním budoucího domu. Doba dokončení výstavby rodinného domu průměrné velikosti (plocha 150-200 m2) je přibližně 6 měsíců. Před zahájením stavebních prací se provádí projektové práce a vyřizuje se stavební povolení. Tato fáze trvá v průměru 3 měsíce. Obecně lze výstavbu domu rozdělit na tři velké fáze:

  1. stavba základů: 0,5-1 měsíc
  2. hrubá stavba domu: 2-3 měsíce
  3. dokončovací práce a speciální práce: 2-3 měsíce.

Hrubá stavba většího domu trvá přibližně stejně jako dokončovací práce. Především je to dáno rychlostí montáže dřevěných stěn (montáž stěn domu střední velikosti trvá několik dní).

Stavbu základů se doporučuje provádět během teplého ročního období, všechny ostatní fáze výstavby dřevěných domů z lepených hranolů lze provádět kdykoliv během roku. Tato výhoda poskytuje majitelům a stavařům větší volnost z hlediska plánování stavebních prací a mluví ve prospěch domů z lepených hranolů oproti jiným druhům domů, kde existují jistá omezení na montáž stěn v zimním období.