Tepelná odolnost roubených domů se často zpochybňuje. Je celkem široce rozšířen  názor, že v takových domech je v zimě zima a mají vysoké náklady na vytápění.

Tepelná odolnost domu je dána souhrnem řady faktorů: stěny, střechy, podlahy, oken, dveří. Ztráty tepla u stěn průměrného domu jsou přibližně 25% celkových ztrát tepla v domě. To znamená, že zateplení domu, podlahy a kvalita oken a dveří jsou důležité pro celkové ztráty tepla v domě, kromě stěn. Teplotní ztráty stěn z masivních lepených hranolů odpovídají současným stavebním normám, pokud se dodatečně zateplí také další části domu.

K tomu se provádí výpočet ztrát tepla a náhrady tepelných ztrát, který ukazuje, jak je třeba zateplit další části domu, aby byla dosažena tepelná odolnosti celého domu, tj. aby byl součinitel tepelné vodivosti K=0,25 W/m2K. Finnlog staví domy, určené pro celoroční bydlení z lepených hranolů o velikosti 180×260 mm, 202×260 mm, 240×260 mm a 270×260 mm. Jako ochrana před povětrnostními vlivy se v procesu stavby stěn hranoly prokládají speciálním tmelem a rohy se doplňují celulózovou vatou kvůli tepelné izolaci.

Pro tepelnou izolaci střechy používáme sypanou vatu o tloušťce nejméně 350 mm.

Pro okna: používají se dřevěná okna s dvojitým nebo trojitým zasklením.  Okna, používaná Finnlogem, jsou plněna argonem, který velmi dobře tepelně izoluje.