Vnější vzhled dřevěného domu se vytváří s pomocí soklů, roubené zdi, dřevěných oken a dveří s obložením, římsami a střešní krytinou. Jejich harmonické doplnění vytváří jediný celek a dokládá vkus obyvatel domu.

Úprava soklu se nejčastěji provádí štukem s následnou výmalbou vhodnou barvou. Pokud se jedná o sklepní podlaží nebo zvýšené přízemí na převážně kamenitém kopci, k úpravě se zde hodí přírodní kámen nebo další materiály pro úpravu soklů. Nutno věnovat pozornost tloušťce opláštění větší než 1 cm, v takovém případě se sokl musí vybavit okapnicí, odvádějící nadbytečnou vlhkost ze stěn soklu.

K úpravě obložení stěn, dřevěných dveří a oken, a pro podbití se používá průhledný nebo krycí lak. Ten může být disperzní, rozpouštědlový nebo olejový. Pro venkovní podmínky jsou odolnější tmavé krycí laky na bázi rozpouštědel a nejméně odolné světlé průhledné laky. Pro úpravu domů Finnlog se převážně používají průhledné laky na bázi rozpouštědel s dostatečným obsahem pigmentu. Pro úpravu čelního podbití a obložení oken a dveří doporučujeme používat krycí laky, protože jsou vystaveny většímu působení deště a UV záření.

Vzhled domu značně ovlivňuje střešní krytina. Finnlog převážně používá střešní tašky. Nabídka formy a barev střešních tašek je v současné době velmi rozmanitá, každý najde pro sebe vhodný druh. Jako alternativu lze použít plechovou střechu, střešní krytinu na rastrové konstrukci nebo přírodní krytinu jako rákos, břidlici či dřevěné šindele, které se dobře hodí pro venkovské domy.