Velký význam pro vzhled domu mají okna a dveře. Při výběru oken a dveří je nutno vycházet z architektonických specifik okolních staveb, pohodlí pro uživatele a z odolnosti. Finnlog doporučuje při výběru oken a dveří upřednostňovat přírodní a ekologické materiály.

Okna se rozlišují dle způsobu otevírání a použitých materiálů. Okna s otevíráním dovnitř německého typu jsou pohodlná pro uživatele a pro údržbu. Tato okna jsou vybavena speciálními klikami, umožňujícími otevírání a větrání okna. Kromě toho lze okna vybavit sítí proti hmyzu a dalším systémem mikroventilace. Otevíraná ven okna dánského typu zajišťují lepší ochranu před větrem a deštěm a jsou vhodná zejména do přímořských oblastí. Venkovnímu otevírání nepřekáží závěsy a předměty na parapetech.

Okna a dveře se vyrábějí především z dřevěného konstrukčního materiálu. Ale často se vyskytují případy, kdy se jako výplň objednávají dřevohliníkonová okna. Nejčastějším materiálem je borovice, dub nebo meranti. Dřevěná okna a dveře jsou tradiční a působí příjemně, nejlépe se hodí pro roubené domy. Výhodou dřevohliníkových oken  a dveří je jejich dlouhá životnost. Vnější povrch téměř nevyžaduje údržbu.

Kromě rámu je důležitá vhodná volba zasklení. Finnlog doporučuje používat alespoň trojité zasklení měkkým selektivním sklem (4 mm selektivní sklo, 4 mm průhledné sklo, 18 mm tloušťka, součinitel tepelné propustnosti U=1,5 W/m2). Prostor mezi skly se vyplní argonem, zajišťujícím součinitele tepelné propustnosti U=1,1 W/m2 (4 mm selektivní sklo + 4 mm průhledné sklo + argonová výplň).