Janus byl navržen proto, aby bylo možno přivázat dům k různým pozemkům. Fasáda  tohoto domu je z několika vrstev. Vzhled domu lze snadno změnit použitím jiných materiálů.

Dům spojuje vizuální vlastnosti dvou zcela odlišných projektů: vnější opláštění minimalistické vily tvoří světlé panely, zakrývající nosné zdi z lepených hranolů Finnlamelli, postavené klasickým způsobem v rámci výstavby finských roubených domů. Díky tomuto řešení lze domy z kulatých hranolů stavět také ve městech, kde je jejich výstavba omezená místními stavebními normami.

Budova je určena pro bydlení jedné rodiny a skládá se ze dvou rozdílných částí: přízemního saunového bloku a dvoupodlažní části s obytnými prostory.

Projekt je dostatečně flexibilní: zrcadlovým otočením projektu lze dům stavět na různých pozemcích bez změny konceptu či snížení nároků. Vstupní zóna rozděluje dům na dvě přesně vymezené části s tím, aby bylo možno používat zároveň saunu, obytné prostory a pokoj pro hosty bez narušování jejich specifických funkcí.

Severní fasáda je uzavřenější, aby se omezily tepelné ztráty přes prosklené povrchy. Jižní fasáda vedoucí do dvora je otevřenější. Velké prosklené plochy, balkony a terasy umožňují užívat si po celý rok denní světlo a poskytují výhled různými směry.