Sluneční vila využívá slunce, poskytující světlo a vytvářející prostředí kolem nás. Slunce dodává energii pro růst rostlin a soustřeďuje kolem sebe veškerou živou přírodu, včetně lidí. Architektonické řešení směřuje Sluneční vilu za sluncem po celý den. Sluneční perpetum mobile vytváří ve Sluneční vile stále nové prostory. Prostor Sluneční vily je ve stálém pohybu. Dispoziční řešení domu  počítá s požadavky majitelů: jemné teplo paprsků slunce Vás zahaluje na terase u ranní kávy a večer u sklenky vína. Velká okna Sluneční vily otevírají nádherné výhledy na okolní krajinu. Viditelná hranice mezi vnitřním a vnějším světem vily je jen symbolická a lze ji  překonat ihned.

Přízemní vila smíšené konstrukce z kamene, dřeva, kovu a skla stojí v hornaté krajině. Kamenné části vizuálně dodávají vile na solidnosti a odkazuje nás k tradicím místní výstavby. Dřevěná trámová konstrukce vytváří útulné prostředí a naplňuje ho nostalgií. Kov a sklo poskytují možnost pro realizaci efektních konstrukčních řešení a oblékají dům do moderně vyhlížejícího „kabátu“.  Dům vytvářející ideální prostředí ve spojení se svými četnými možnostmi!