Finnlogi näidismaja saamislugu - Kadri HaasProjektanti společnosti Finnlog Kadri Haas a Mikk Lintrop vyprávějí historii vzniku vzorového domu Finnlog, postaveného v obci Tuulna.

Kadri: Začneme-li od začátku, musím říct, že architektonické řešení a interiér našeho vzorového domu se určoval na základě konkursu, kterého se zúčastnili naši známí architekti. Protože v době, kdy jsme zahájili plánování vzorového domu bylo projektování a výstavba na vzestupu, obdrželi jsme v rámci konkursu několik dobrých nápadů a poskytli jejich autorům drobné odměny. Bezprostřední projektové práce na vzorovém domě jsme prováděli samostatně.

Finnlogi näidismaja saamislugu - Mikk Lintrop

Mikk: Když jsem byl pověřen projektováním vzorového domu Finnlog, který se měl stavět v obci Tuulna nedaleko obce Keila, byl jsem ve společnosti Finnlog nový. Ve skutečnosti práce, spojené se zpracováním studie vzorového domu již ve společnosti probíhaly před mým nástupem: byl zpracován návrh místností a podle toho byly zpracovány první návrhy a výkresy. Mým úkolem bylo podívat se na hotovou skicu nezaujatým okem, doplnit ji o další prvky a dokončit návrh fasády budovy.

Kadri: Dispoziční řešení se připravovalo pro rodinu se 2-3 dětmi. Dispozice je celkem obvyklá: v přízemí je prostorný obytný prostor, složený z obývacího pokoje, jídelny a kuchyně; navíc je prostor pro zázemí a pracovna. Pokud jde o obytnou zónu, ta má podobu jediného otevřeného prostoru, kde každá jednotlivá funkční jednotka je oddělena na přesně vymezené místo. Pro vytvoření vzdušného prostoru bylo rozhodnuto ho prosvětlit, proto obývací pokoj využívá výšky obou podlaží. Tím ve druhém podlaží vedle schodiště vznikla pěkná galerie. V patře po obou stranách chodby jsou ložnice, a vedle schodiště je koupelna. Projekt počítá s výstavbou sauny v samostatné budově na pozemku, proto sauna v domě není. V

edle prostoru pro zázemí je navíc další koupelna. Mezi pracovnou a obývacím pokojem, v nejvíce soukromém místě je dřevěná terasa, která kopíruje délku jihozápadní stěny domu a vede za roh domu.

Mikk: Pokud jde o vzhled budovy, hned si povšimnete ploché střechy, začínající u vstupních dveří a pokračující dále za rohem; z boku střecha vytváří přístřešek pro auta a zastřešuje část vymezenou pro přístavbu. Pod zastřešením jsou sloupy, obložené překližkou a dřevěnými h

ranoly, mezi sloupy jsou instalována vestavná venkovní světla. Ze strany silnice vypadá fasáda uzavřeně a nabízí se zde hezký pohled na kuchyni. Fasáda do dvora je otevřenější: zasklená plocha sahá přes obě podlaží a prosvětluje obývací pokoj a chodbu v patře, vizuálně zvětšuje oba tyto pokoje.

V projektech rodinných domů z posledních let se tradiční kombinace sedlové a pultové střechy skoro nepoužívá, ale v případě vzorového domu takové řešení bylo jediným vhodným. Především proto, že štítové římsy jsou relativně vysoko a na vstupní straně by zůstal velký prázdný prostor.  Přístřešek tento prostor rozbil a navíc zde vzniklo praktické zastřešení cesty mezi autem a domem. Zadruhé, zastřešení  na štítové straně budovy pokračující v podobě štítové střechy by překáželo oknům v ložnicích druhého podlaží; navíc  rozdílný náklon střechy by působil příliš chaoticky a narušoval by relativně symetrické štíty.

Stručně se dá vzorový dům Finnlog popsat takto: spojení praktického a racionálního dispozičního řešení s tradiční architekturou a moderními prvky.